นโยบายด้านคุณภาพของเยล

/Yale/APAC/about-yale-asia/-107%20mom%20-%20little%20girl%20in%20sofa%20(524x291).jpg

เยล เป็นตราสินค้าหนึ่งของ อัสซ่า อะบลอย เอบี (ASSA ABLOY AB) โดยเยลออกแบบ ผลิต ทดสอบ และทำการตลาดระบบล็อคคุณภาพสูงและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของมาตรฐานคุณภาพเยล คือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเราและโดยการทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเยล ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เยล และการสื่อสารสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก


เยลกำหนดคุณค่าที่ชัดเจนและส่งมอบคุณค่าเหล่านี้ เพื่อให้ตราสินค้า เยล พิเศษกว่าใคร สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีวิสัยทัศน์ภายในองค์กรเกี่ยวกับเยลที่ชัดเจน และผดุงไว้ซึ่งแนวทางการทำงานที่เข้มงวดเพื่อที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าในองค์รวม


ในฐานะที่เป็นตราสินค้าชั้นนำระดับโลกในตลาดที่พักอาศัยและผู้บริโภคทั่วไป เยลจะรักษาความเป็นผู้นำโดยการผสมผสานภาพลักษณ์ระดับโลกกับความรู้ระดับท้องถิ่นของพนักงานอัสซ่า อะบลอยและ เยลที่มีอยู่ทั่วโลก

ด้วยการวิจัยเชิงก้าวหน้าเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าทั้งในวันนี้และในอนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ผลิตภัณฑ์ ที่เยลจะมอบคุณค่าให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้าของเรา