การประดิษฐ์ระบบพินโลหะ (Pin-tumbler) ของ เยล

/Yale/Yale%20Padlock.JPG

ระบบล็อคที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยล คือ ไส้กุญแจระบบพิน (Cylinder pin-tumbler lock) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ไม่ใช่เพียงแต่ที่ เยลเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งอุตสาหกรรมระบบล็อค

แรงบันดาลใจจากชาวอียิปต์


ล็อคแบบพินที่คล้ายกัน ได้มีการใช้มาในยุคอียิปต์โบราณ ประมาณ 4,000 กว่าปีมาแล้ว แต่ล็อคเหล่านั้นล้วนแต่ขนาดใหญ่มาก (ยาวประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร) และทำมาจากไม้


ล็อคระบบพิน คืออะไร

ล็อคระบบพิน คือ กลไกการล็อคที่ใช้พินที่มีความยาวแตกต่างกันในการป้องกันล็อคไม่ให้ถูกเปิด หากไม่ใช้ลูกกุญแจของล็อคอันนั้น ตลับด้านนอกของล็อคมีรูไส้กุญแจที่ใส่ไส้หรือพินโลหะไว้ กลไกการล็อคทำงานโดยใช้พินที่มีความยาวแตกต่างกันในการป้องกันไม่ให้ล็อคถูกเปิด ในการเปิดล็อคไส้กุญแจจะต้องถูกหมุนด้วยกุญแจของล็อคอันนั้น


การออกแบบล็อคระบบพินมีพื้นฐานมาจาก barrel ที่ถูกเจาะช่องลงไป ดังนั้นโดยปกติจะมีช่องไส้กุญแจ 5 – 6 สล็อต อยู่เป็นแถวใกล้ๆ กัน พินโลหะหรือ “tumbler” จะสอดแนบชิดกับผนังของแต่ละสล็อต พินโลหะอันที่สองหรือ “driver” จะอยู่เหนือ “tumbler” และจะถูกดันลงไปใน “tumbler” ด้วยคอยล์สปริงอันเล็กมาก ซึ่งจะถูกบีบอยู่อย่างนั้นตลอดถ้าสอดเข้าไปตลับของล็อคที่โอบรอบอยู่

ล็อคระบบพินของ Linus Yale Jr. คล้ายกับล็อคที่สร้างโดย Linus Yale Sr. แต่ใช้กุญแจที่แบนและมีขนาดเล็กกว่า และมีขอบฟันเลื่อยคล้ายกับกุญแจที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อสอดลูกกุญแจเข้าไปในล็อค ลูกกุญแจจะผลักพินอันล่างสุดเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถหมุนลูกกุญแจและปลดล็อคได้

ล็อคระบบพิน (cylinder pin-tumbler lock) ที่มีกุญแจแบบแบนได้รับการจัดสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1861