ดัชนีคำศัพท์

/Yale/APAC/Contact%20us/-158%20mom%20-%20little%20child%20(524x224).jpg

เลือกคำที่แสดงไว้ด้านล่าง สำหรับคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อร้านค้าในเมืองของคุณ

ดัขนีคำศัพท์เรียงตามตัวอักษร

 

Glossary of terms in alphabetical order

ABC

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์เป็นที่สิ่งที่ผู้ผลิตใช้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในทางปฏิบัติอาจเรียกว่าเป็น ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์  

บานพับแบบแกนหมุนสำหรับประตู (Butt Hinge)

บานพับที่ได้รับการออกแบบสำหรับประตูไม้ โดยซื้อแบบที่ประกอบมาแล้วจากโรงงานแล้วนำไปติดตั้งที่หน้างานเพื่อแขวนประตู

มาตรฐาน ANSI

มาตรฐาน ANSI ที่ผ่านการรับรองจากสหรัฐอเมริกา - American National Standards Institute "ANSI" สำหรับกุญแจมือจับฝังในบานและสลักซีรี่ส์ 1000 มาตรฐาน ANSI ครอบคลุมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและข้อกำหนดตามมาตรฐาน มาตรฐาน ANSI ใช้สำหรับเป็นแนวทางเพื่อช่วยผู้ผลิต ผู้ใช้ บุคคลทั่วไป ขอบเขตของมาตรฐานประกอบด้วย การทดสอบการใช้งานและวัสดุ การทดสอบอายุการใช้งานและพื้นผิว เกณฑ์ในเรื่องของขนาด 

มาตรฐาน BS EN 1303

มาตรฐานนี้แบ่งประเภท ไส้กุญแจ โดยใช้ระบบรหัส 7 หลัก รหัสแต่ละหลักจะหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่วัดตามข้อกำหนดการใช้งานของมาตรฐาน มาตรฐานนี้ประกอบด้วยการทดสอบความคงทน ความทนทานต่อไฟไหม้และการกัดกร่อน

มาตรฐาน BS EN 1935

มาตรฐานนี้ แสดงรายละเอียดของประเภทผลิตภัณฑ์ แบ่งประเภทตามการใช้งาน อายุการใช้งานที่ทดสอบ มวลประตู การทนต่อการกัดกร่อน รวมทั้งคำนิยาม ข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทดสอบ วิธีการทดสอบ และเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้มาตรฐานที่พิมพ์เผยแพร่รวมถึงภาคผนวกที่มีรายละเอียดของการใช้งานพิเศษ  

ระยะแบ็คเซ็ท (Backset)

ระยะวัดที่ใช้สำหรับลิ้นกลอน (nightlatch) และกุญแจแบบฝังในบาน

ล็อคสำหรับห้องน้ำ (Bathroom Lock)

กุญแจมือจับฝังในบานสามารถใช้ได้กับมือจับแบบก้านบิด เพื่อใช้ล็อคประตูห้องน้ำจากด้านในเมื่อมีผู้ใช้ห้องน้ำ 

เหล็ก คาร์บอน (Carbon Steel)

อัลลอยด์ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์สำหรับหน้าต่าง โดยปกติมักมีการเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน

DEF

กุญแจล็อคชนิดลิ้นตาย

กุญแจล็อคลิ้นตายแบบฝังในบานที่ไม่มีกลอนแต่สลักจะทำงานโดยใช้กุญแจเท่านั้น กุญแจเสริมความปลอดภัย (Nightlatch) บางแบบมีฟังก์ชั่นแบบล็อคลิ้นตายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยพิเศษให้กับกลไกการล็อคหลังจากกุญแจถูกบิดไปครั้งที่สอง

กุญแจลิ้นตาย (Deadbolt)

สลักลิ้นตายอยู่ตรงกลางของล็อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยปกติมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่สามารถทำเป็นทรงตะขอได้

โซ่คล้องประตู

อุปกรณ์ที่ควบคุมให้ประตูเปิดออกได้เพียงบางส่วนเพื่อจะได้ตรวจสอบบุคคลที่หน้าประตูก่อนที่จะเปิดประตูให้เข้ามา โดยสามารถเป็นได้ทั้งแบบที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการล็อคหรือเป็นแบบที่ติดกับผนังด้านในของประตู    

บานพับแบบมาตรฐาน (Flag Hinge)

ระบบบานพับประตูที่ใช้กับประตู PVC ซึ่งติดตั้งและปรับได้ง่าย

แผ่นรับด้านหน้าของกุญแจมือจับฝังในบาน

พื้นผิวสัมผัสของกุญแจมือจับฝังในบานที่จะโชว์ในขอบประตูหลังจากติดตั้งแล้ว  

แผ่นรับลิ้นกลอนไฟฟ้า (Electric Strike)

แผ่นรับลิ้นกลอนไฟฟ้าที่ปลดล็อคประตูด้วยรีโมตคอนโทรล

มาตรฐาน EN

มาตรฐานยุโรปที่เป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต ผู้บริโภค และร้านค้า ครอบคลุมถึงเกณฑ์ในการใช้งาน วัสดุ การทดสอบอายุการใช้งาน และขนาด

ไส้กุญแจ Euro Profile

บาร์เรลไส้กุญแจที่มีรูปร่างพิเศษที่ใช้ได้กับล็อคหลายประเภท รวมทั้ง ล็อคประเภทมือจับฝังในบาน

GHI

สลักรูปตะขอ (Hook Bolt)

สลักรูปตะขอสำหรับใช้กับล็อคที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ประตูปิดเข้าหากันได้แน่นขึ้น และมีความปลอดภัยสูงสำหรับป้องกันการบุกรุกเข้ามา

JKL

กระจกลามิเนต

ประเภทของกระจกนิรภัยที่แข็งแรงกว่ากระจกธรรมดา โดยทำจากกระจกสองแผ่นมาประกบติดกันด้วยฟิล์มพลาสติกที่เหนียวทนทาน 

มือจับก้านโยก

มือจับใช้ในกุญแจล็อคแบบฝังในบานและกุญแจคล้องบางแบบ ระดับความปลอดภัยจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนครั้งที่โยกเปิด-ปิดประตูมือจับที่มากขึ้น 

ลิ้นกุญแจเสริม (Latch Bolt)

กุญแจมือจับฝังในบานส่วนใหญ่จะมีลิ้นกุญแจเสริมที่หมุนกลับได้ง่ายสำหรับล็อคประตู เพื่อที่จะได้ใช้มือจับจากด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ในการเปิดปิด

MNO

กุญแจเสริมความปลอดภัย (Nightlatch)

ล็อคที่ติดตั้งบนพื้นผิวประตูซึ่งตรงข้ามกับล็อคที่ถูกฝังลงในขอบประตู กุญแจเสริมความปลอดภัยจะทำให้ประตูปิดอยู่ด้วยสลักซึ่งมักจะสามารถล็อคตายได้ คำว่า กุญแจเสริมความปลอดภัย (Nightlatch) นี้บางครั้งใช้หมายถึงชื่อเรียกดั้งเดิม ‘rimlock’ ถึงแม้ว่าขณะนี้โดยปกติ ‘rimlock’ จะหมายถึงล็อคทั่วไปสำหรับประตูใช้ภายใน ประตูรั้ว หรือประตูนอกอาคาร

มาสเตอร์คีย์

กุญแจดอกหนึ่งที่สามารถเปิดล็อคได้หลายตัว ขณะที่ล็อคแต่ละตัวมีกุญแจของตัวเองที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อช่างกุญแจของคุณ

ล็อคมือจับฝังในบาน

ล็อคกุญแจที่ฝังเข้าไปในร่องที่ขอบประตูไม้ การล็อคเกิดขึ้นจากสลักกลอนซึ่งจะดีดตัวออกจากล็อคเข้าไปในแผงสลักกลอนประตูเมื่อบิดกุญแจ  

ล็อคหลายจุด (Multi-Point Lock)

ประเภทกลไกการล็อกกุญแจที่มีจุดล็อคมากกว่า 1 จุด โดยปกติ จะมีจุดล็อคอย่างน้อย 3 จุด (รวมสลัก) วางอย่างเหมาะสมตลอดความยาวประตู ล็อคแบบหลายจุดนี้มักจะใช้กับประตู PVC หรือ ประตู composite

PQR

กุญแจเสริมความปลอดภัย (Rim Lock)

คำว่ากุญแจเสริมความปลอดภัย (Nightlatch) นี้บางครั้งใช้หมายถึงชื่อเรียกดั้งเดิม ‘rimlock’ ถึงแม้ว่าขณะนี้โดยปกติ ‘rimlock’ จะหมายถึงล็อคทั่วไปสำหรับประตูใช้ภายใน ประตูรั้ว หรือ ประตูนอกอาคาร

STU

กระจก Secondary Glazing

แผ่นกระจกที่ใช้ติดตั้งเพิ่มเติมจะถูกติดเข้ากับหน้าต่างที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มการกันความร้อน/เสียง ลักษณะนี้ไม่ใช่การติดตั้งแบบ double glazing

กระจกเซฟตี้ (Safety Glass)

กระจกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อกระจกแตก

กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass)

กระจกนิรภัยแบบหนึ่งที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วยความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Toughened Glass

แกนหมุน (Spindle)

แท่งโลหะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เชื่อมมือจับประตูแต่ละด้านเข้าด้วยกันผ่าน follower เมื่อก้านโยกของมือจับประตูถูกกดลง Spindle จะหมุนและทำให้สลักในประตูทำงานทำให้ประตูเปิดออก 

ไส้กุญแจ พร้อมหางปลาบิด

ปุ่มหางปลาบิดที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านปลายของไส้กุญแจซึ่งทำให้ประตูเปิดออกมาได้โดยไม่ใช้กุญแจ

VWXYZ