เคล็ดลับ 10 ประการในการปกป้องบ้านคุณช่วงวันหยุด

/Yale/APAC/news/177%20family%20jumping%20on%20field%20(524x291).jpg

เมื่อช่วงเวลาวันหยุดมาถึง เยล ผู้เชียวชาญด้านความปลอดภัยมีเคล็ดลับปกป้องบ้านคุณให้ปลอดภัย ในขณะที่คุณเทียวพักผ่อนเต็มที่