เฉลิมฉลองปีกระต่ายกับเยลโรดโชว์ 2554

/Yale/APAC/news/Thailand%20Roadshow(524x291).jpg

เยล ประเทศไทยร่วมกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เยลทั่วประเทศ และ HomePro จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย "Yale Road Show 2011" ด้วยการนำเสนอสินค้าเยลราคาพิเศษสุดเฉพาะในงานเท่านั้น พร้อมของแถมต่างๆอีกมากมายในทุกการใช้จ่ายภายในงาน

เตรียมพบกับสินค้าราคาพิเศษและของรางวัลอีกมากมายจากเยลได้แล้ววันนี้

ครึ่งปีแรก

ภาคเหนือ

ร้านนพดลพานิช์ จังหวัดเชียงใหม่ 7-24 มกราคม 2554ร้านสหไพบูลย์สุขภัณฑ์ จังหวัดเชียงราย 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2554
ร้านพรศักดิ์ จังวัดเชียงใหม่ 2-31 มีนาคม 2554
HomePro จังหวัดเชียงใหม่ 3 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554
HomePro จังหวัดพิษณุโลก 2-29 พฤษภาคม 2554
ภาคอีสาน Global House จังหวัดอุดรธานี 6-24 มกราคม 2554


HomePro จังหวัดอุดรธานี (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2554) 8-31 มีนาคม 2554
ร้านอุบลวัสดุ จังหวัดอุบลราชธานี (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 29-30 เมษายน 2554) 8-30 เมษายน 2554
Global House จังหวัดขอนแก่น (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554) 9-31 พฤษภาคม 2554
ภาคกลาง Do Home ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2554) 1-28 กุมภาพันธ์ 2554

ครึ่งปีหลัง

ภาคเหนือ

ร้านนพดลพานิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2554)

1-30 มิถุนายน 2554          
  ร้านสหไพบูลย์ จังหวัดเชียงราย (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554) 4-31 กรกฏาคม 2554
  Global House จังหวัดเชียงใหม่ 3-31 สิงหาคม 2554
  HomePro จังหวัดเชียงใหม่ (หางดง) 3-30 กันยายน 2554
  ร้านพรศักดิ์ จังหวัดเชียงใหม่ 3-30 ตุลาคม 2554
  Global House จังหวัดเชียงใหม่ 2-30 พฤศจิกายน 2554
  ร้านนพดลพานิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ 3-30 ธันวาคม 2554
ภาคอีสาน Global House จังหวัดขอนแก่น (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2554) 8-30 มิถุนายน 2554
  HomePro จังหวัดขอนแก่น (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554) 8-31 กรกฎาคม 2554
  HomePro จังหวัดนครราชสีมา (Stand Alone) 8-30 สิหาคม 2554
ภาคกลาง ร้านไทยฟิตติ้ง 7-30 กันยายน 2554
  Global House จังหวัดระยอง 8-30 ตุลาคม 2554
ภาคใต้ ร้านวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (พร้อมพบกับ Yale Pretty Girl และร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายได้ตลอดทั้งวัน รวมลุ้นรางวัลโหญ่ TV 32" Sharp ได้ในทุกการใช้จ่าย ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2554) 7-30 พฤศจิกายน 2554
  HomePro หาดใหญ่ จังหวัดลงขลา 8-31 ธันวาคม 2554