เยลโรดโชว์ เดือน พฤษภาคม 2560

/Local/TH/News%20and%20Event%202017/Roadshow2017_May.jpg

Special booth on May, 2017 

  • โฮมสุขภัณฑ์ : เชียงใหม่
  • Siam Global House : บึงกาฬ 
  • Siam Global House : นครราชสีมา
  • Home mart center : พัทยา
  • Home Product Center : หาดใหญ่

 Modern Trade PC fair team

  • Home Product Center : อุดรธานี
  • Home Product Center : เชียงใหม่
  • Mega Home : บ่อวิน
  • Home Product Center : นครราชสีมา