YDM4109A ชนิด Mortise Lock รูปทรงคลาสสิก แบบสแกนลายนิ้วมือ Biometric อัจฉริยะ

คุณสมบัติ

สแกนลายนิ้วมือ
สะดวก แม่นยำ ในการสแกนลายนิ้วมือด้วยระบบ Easy Scan
 
ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งาน
ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งานช่วยให้การลงทะเบียนต่าง ๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น
 
หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ
เพื่อป้องกันผู้อื่นล่วงรู้รหัสจากรอยนิ้วมือที่กดรหัสบนหน้าจอ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้การเปิดประตูเสร็จอย่างสมบูรณ์โดยต้องใช้ทั้งฝ่ามือแตะ หรือลูบที่หน้าจอปุ่มกดหลังจากป้อนรหัสผ่าน
 
ระบบ Safe handle
ต้องกดปุ่มที่มือจับพร้อมกับกดคันโยกลงพร้อมกันเพื่อเปิดประตูเท่านั้น (กันเด็กเปิดประตูออกมาโดยโยกก้านโยกลงแค่ครั้งเดียว)


ระบบรหัสหลอก
เพื่อป้องกันผู้อื่นล่วงรู้รหัสจริงโดยการใส่รหัสหลอกไว้ก่อน หรือหลังรหัสจริง 
 
สัญญาณเตือนภัย (งัดแงะ / ถูกทำลาย)
สัญญาณเตือนภัยความดัง 80 dB จะดังขึ้นเมื่อมีการงัดแงะ หรือทำลายตัวสินค้า
 
โหมดการใช้งานแบบ Normal / โหมดการใช้งานแบบ Master 
สำหรับ YDM4109 ในการใช้งานโหมด Master สามารถลงทะเบียนหรือลบรหัสลับเป็นรายบุคคลได้ ในขณะที่ โหมดแบบ Normal สามารถลบทั้งหมดภายในครั้งเดียว 
 
ระบบแจ้งสถานะการทำงาน
ระบบแจ้งสถานะการทำงานบนหน้าจอผ่านตัวเลข เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ บนหน้าจอ 
  
กุญแจสำรอง (2 ดอก)
หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช้กุญแจสำรองเปิดได้ทันที 
  
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนและโหมดการใช้งานฉุกเฉิน
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะปรากฎที่หน้าจอ หากแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ 9V ชาร์ตไปที่แหล่งพลังงานฉุกเฉินด้านหน้าได้ทันที