ตลับมอทีสล็อค รุ่น 3800 Series

มาตรฐาน EN12209 : 2003

รอบเปิด-ปิด

- กุญแจลิ้นตาย

- ลิ้นกลอน

200,000 รอบ
วัสดุ  
- ลิ้นกลอน สเตนเลส
- แผ่นเพลทด้านหน้าและแผ่นรับลิ้นกลอน สเตนเลส
- ตลับกุญแจ เหล็ก
ระยะเจาะตลับกุญแจ 60 มม
ระยะกึ่งกลางของรูเจาะไส้กุญแจ ถึง กึ่งกลางของรูเจาะมือจับ 72 มม
ความหนาประตู 30 ~ 50 มม
ประเภทการใช้งาน ห้องทั่วไป
มาตรฐาน EN1634 กันไฟ 1 ชั่วโมง