YE25 กุญแจคล้องทองเหลืองแท้ 25มม ห่วงสั้น ใช้งานภายใน

คุณสมบัติ

  • สลักล็อกป้องกันการขโมย
  • สามารถใช้ได้กับล็อกเกอร์ ตู้ใส่ของ กระเป๋าเดินทาง ประตูทางเข้า