ชุดอุปกรณ์รางเลื่อน

ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนของเยลไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิด-ปิด ประตูเท่านั้น ยังช่วยให้ท่านประหยัดพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาดค่อนข้างจำกัด ให้สามารถใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  โดยยึดหลักการออกแบบให้เสียพื้นที่ที่เป็ฯทางเดินน้อยที่สุด ผู้บริโภคจะได้อุปกรณ์บานเลื่อนที่ได้คุณภาพมาตรฐานระบบ ISO : 2000 ที่มาจากโรงงานผลิตที่มีมาตรฐานสูงสุด ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก