บานพับประตูเยล

/Yale/APAC/Product/Hinge%20%20photot%204%20(524%20x%20291).jpg

เยลได้ออกแบบบานพับประตูเพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการติดตั้งประตูในงานบ้านและงานโครงการ