ความปลอดภัยบริเวณประตูภายในบ้าน

/Yale/APAC/Secure%20your%20home/Inner-door-524x224.jpg

โดยปกติประตูในบ้านมักไม่ต้องมีระดับความปลอดภัยสูงเหมือนกับประตูที่เปิดไปภายนอกได้