ลูกบิด / มือจับก้านโยก

/Yale/APAC/Secure%20your%20home/CN5237%20US32D-1(419x233).jpg

ชุดล็อคลูกบิดของเยลได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับประตูทางเข้าและที่พักอาศัย สินค้าล็อคเหล่านี้มีจำหน่ายหลายหลายการใช้งาน และหลายหลายรูปทรง รวมถึงสินค้ามือจับก้านโยกหลากหลายรูปแบบสำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ