กุญแจคล้องและบานพับใส่กุญแจ

~/link/46a5d3caa49a4fdb9e4e6a5513cdbf62.jpg

กุญแจคล้องสามารถใช้งานล็อคได้หลากหลาย ส่วนใหญ่จะใช้ล็อคกับห้องเก็บของและประตูต่าง ๆ คุณควรเลือกใช้กุญแจให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน เช่น ใช้ล็อคภายนอก หรือการใช้กุญแจคล้องแบบใช้รหัสเปิด-ปิด แทนการใช้ดอกกุญแจ