ความปลอดภัยด้วยตู้เซฟ

~/link/74c30f0c6c0a467b9e7f170407afcfca.jpg

ตู้เซฟมีประโยชน์ในการใช้เก็บสิ่งของที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแต่คุณค่าสูง เช่น เครื่องเพชร กล้อง และอื่นๆ ในยุคที่โจรขโมยสิ่งของที่ระบุลักษณะเพิ่มมากขึ้น ตู้เซฟยังมีคุณค่าในการใช้เก็บเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต และสูติบัตร ตู้เซฟของ Yale มีหลากหลายขนาด และมาพร้อมกับรูที่เจาะมากับตู้เซฟสำหรับการติดตั้งแบบถาวร ตู้เซฟบางรุ่นสามารถเปิดโดยใช้กุญแจขณะที่รุ่นอื่นๆ มีแป้นกดสำหรับใส่รหัสส่วนตัว