ความปลอดภัยบริเวณประตูด้านหน้า

/Yale/APAC/Secure%20your%20home/Front-door-524x224.jpg

ประตูหน้าของคุณเป็นด่านแรกที่จะป้องกันคุณจากการบุกรุก นักย่องเบามักจะเลือกบ้านเป้าหมายโดยใช้ระดับความปลอดภัยของประตูหน้าที่เขาสามารถเห็นได้ เช่นเดียวกับล็อคที่ใช้รักษาความปลอดภัยประตูของคุณ คุณควรมีตาแมวและโซ่ประตูเพื่อคุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าใครอยู่หน้าประตูก่อนที่จะเปิดให้เข้ามา