โช๊คอัพประตู

~/link/b8e3eff842e44bd59a7f4b904586e735.jpg

ทุกครั้งเมื่อมีการปิดประตู โช๊คอัพรับน้ำหนักประตูจะทำหน้าที่ควบคุมเมื่อปิดประตู ซึ่งโช๊คอัพจะต้องผ่านมาตรฐานกันไฟ