กุญแจเสริมความปลอดภัย

/Yale/APAC/Product/620P%20621P%20(524%20x%20291).png

กุญแจเสริมความปลอดภัยโดยทั่วไปจะใช้กับประตูภายใน หรือใช้เสริมกับระบบล็อคของประตูทั่วไปอีกขั้นหนึ่ง