ลิ้นกลอนประตู

~/link/aa3be025f9174412b8b24c95010427bd.jpg

ลิ้นกลอนประตูสามารถติดตั้งในตำแหน่งบนหรือตำแหน่งล่างของประตูก็ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบล็อค ซึ่งสามารถคลายล็อคได้จากประตูด้านในเท่านั้น