ตาแมวติดประตู

~/link/739d214a40cb4703b68cd886afe4a990.jpg

นักย่องเบามักจะเลือกบ้านเป้าหมายโดยใช้ระดับความปลอดภัยของประตูหน้าที่เขาสามารถเห็นได้ การติดตั้งตาแมวที่ประตูจะช่วยให้ตรวจสอบผู้ที่อยู่หน้าประตูก่อนที่จะให้เข้ามา