โซ่คล้องประตู

~/link/c8f93591b7794baa81cefee67c9bd382.jpg

นักย่องเบามักจะเลือกบ้านเป้าหมายโดยใช้ระดับความปลอดภัยของประตูหน้าที่เขาสามารถเห็นได้ การติดตั้งโซ่คล้องประตูจะเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่บุคคลภายนอกจะเข้ามา