กุญแจมือจับฝังในบาน

/Yale/APAC/Secure%20your%20home/510_520%20L%20(524x%20291).jpg

กุญแจมือจับฝังในบานทำงานร่วมกับระบบล็อคไส้กุญแจและมือจับก้านโยก ระบบความปลอดภัยจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนรอบการเปิดปิดประตูด้วยก้านโยก