ความปลอดภัยด้วยสัญญาณกันขโมย

~/link/39f8d9c1958d4aa29523d82ed9475bf2.jpg

การที่คุณได้ติดตั้งสัญญาณกันขโมยและตั้งกล่องที่ส่งสัญญาณเสียงไว้ในที่เห็นได้ง่าย เท่ากับคุณได้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นเป้าหมายของนักย่องเบา โดยร้อยละ 60 ของนักย่องเบาที่งัดเข้าบ้านพักอาศัยไม่ได้เมื่อมีสัญญาณกันขโมยเตือนภัย