ภาคเหนือ

ไทยดำรงค์พานิชย์

พิษณุโลก

บริษัท นพดลพานิช จำกัด

เชียงใหม่

บริษัท ลำปาง เตียว เชียง ล้ง จำกัด

ลำปาง

บริษัท โฮมมอลล์ จำกัด

เชียงใหม่

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด

นครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วน ทรัพย์สกุล 1994

เชียงราย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่วีระพานิช

เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนท์วัสดุ

ลำปาง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์

เชียงใหม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์

เชียงราย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาเอกซีเมนต์

พิษณุโลก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์

ตาก