ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์

เชียงใหม่

Address: 144 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Phone: +66 53 412 705
Fax: +66 53 222 138
Website: www.pornsakhomecenter.com