ภาคกลาง

ต. แสงอุปกรณ์ สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

บริษัท กิติไพศาลวัสดุก่อสร้าง 2535 จำกัด

สิงบุรี

บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

ชลบุรี

บริษัท ธนานันธ์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด

นครปฐม

พี เจ เมืองใหม่

ชลบุรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยวัสดุก่อสร้าง

นครนายก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง

นครนายก

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิริยะพานิชย์เคหะภัณฑ์

ระยอง

เอกธนาวัฒน์

ชลบุรี