บุรีรัมย์ บางพล้า เซ็นเตอร์เทรด

บุรีรัมย์

Address: 1/12 ถนนนิวาส ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Phone: +66 44 614 117, +66 44 611 001, +66 44 611 738
Fax: +66 44 620 609
Website: