ภาคใต้

ชาลี ฟอนิเจอร์

ภูเก็ต

ไถ่เชียงก่อสร้าง

ชุมพร

บริษัท 3 เค โฮมเบส จำกัด

สงขลา

บริษัท เดอะ วิลเลจแมนเนจเม้นส์ จำกัด

ภูเก็ต

บริษัท นานาวัสดุก่อสร้าง 1993 จำกัด

นครศรีธรรมราช

บริษัท รัชพล เทรดดิ้ง จำกัด

ภูเก็ต

บริษัท วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

สงขลา

บริษัท แสงชัย แมคโครวัสดุภัณฑ์ จำกัด

ยะลา

บริษัท เฮ้าส์ แอนด์ โฮม จำกัด

ภูเก็ต

ศิริกุลพานิชย์

ตรัง

สาม เอ็มเคหะภัณฑ์

กระบี่

หจก. ขวัญเรือน

สุราษฎร์ธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาย่งฮวด

ยะลา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้องค้าวัสดภัณฑ์

สุราษฎร์ธานี