ชาลี ฟอนิเจอร์

ภูเก็ต

Address: 33/1 ถนนแม่เรือน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Phone:
Fax:
Website: