ไถ่เชียงก่อสร้าง

ชุมพร

Address: 203-209 ถนนปรมินมารถ 9 ตำบลท่าตะเพา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
Phone: +66 77 511 830
Fax:
Website: