บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด

1. สาขาร้อยเอ็ด : สำนักงานใหญ่

Address: 232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
Phone: +66 43 519 777
Fax: +66 43 519 649
Website: www.globalhouse.co.th

สาขาอุดรธานี

Address: 202 หมู่ 5, ต. สามพร้าว อ. เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Phone: +66 42 323 785-7
Fax: +66 42 129 543
Website: www.globalhouse.co.th

สาขาขอนแก่น

Address: 377 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ต. บ้านเป็ด อ. เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
Phone: +66 43 345 500-4
Fax: +66 43 423 558
Website: www.globalhouse.co.th

สาขาเวียงกุมกาม

Address: 99/3 หมู่ที่ 11 ต. ท่าวังตาล อ. สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Phone: +66 53 124 555-64
Fax: +66 53 124 567
Website: www.globalhouse.co.th

สาขาระยอง

Address: 137 หมู่ที่ 4 ต. ทับมา อ. เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
Phone: +66 38 680 588-9
Fax: +66 38 680 590
Website: www.globalhouse.co.th 

สาขาชลบุรี

Address: 25/74 หมู่ที่ 3 ต. บ้านสวน อ. เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
Phone: +66 38 192 123
Fax: +66 38 192 123
Website: www.globalhouse.co.th

สาขานครปฐม

Address: 222 หมู่ที่ 8 ต. ลำพยา อ. เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
Phone: +66 34 270 166
Fax: +66 34 270 169
Website: www.globalhouse.co.th

สาขาราชบุรี

Address: 280 หมู่ที่ 2 ต. เจดีย์หัก  อ. เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
Phone: +66 32 322 393
Fax:  
Website: www.globalhouse.co.th