ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1840 ล็อคของเยลได้ปกป้อง  และรักษาความปลอดภัย  ให้กับบ้านชาวอเมกันในเวลานั้น Linus Yale ได้ดัดแปลงอุปกรณ์ล็อคอียิปต์โบราณและสร้างล็อคระบบพิน  และเขาจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของเขาเป็น “domestic lock”  ในปี 1845 เยลเริ่มผลิตกุญแจใน Shelburne Falls, Massachusetts  ในอาคารขนาดเล็ก  ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าด้านวัสดุและการระบบการผลิตต่าง ๆ แต่หลักการพื้นฐานของการออกแบบอันชาญฉลาดของ Yale ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ค้นหา
กรอง

ลักษณะ

สินค้าที่จัดจำหน่าย

ล้างทั้งหมด