ชุดมือจับใหญ่

ชุดมือจับใหญ่พร้อมกุญแจเสริมความปลอดภัย           ผลิตขึ้นจากวัสดุทองเหลือง และซิงค์ มีทั้งชุดมือจับคู่พร้อมกุญแจเสริมความปลอดภัยและมือจับประตูหลอก เหมาะกับการติดตั้งกับประตูทุกประเภทที่มีความหนาของประตู 35-45 มิลลิเมตร ข้อสังเกตุ ควรเช็คระยะการเจาะยึดตลับกุญแจ(backset) ก่อนการติดตั้ง เนื่องจากแต่ละยี่ห้อมีระยะในการเจาะยึดไม่เท่ากัน