กุญแจคล้อง

ระดับความปลอดภัยของกุญแจเยล แบ่งเป็น 10 ระดับคือ Basic Blue สีน้ำเงิน แบ่งเป็น 1-3 : เป็นระดับความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ใช้ทั้งภายนอกและภายใน General Green สีเขีย ว แบ่งเป็น 4-6 : เป็นระดับความปลอดภัยขั้นสูง เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก High Red สีแดง แบ่งเป็นระดับ 7-10 : เป็นระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งงานอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ รวมทั้งการใช้งานทางทะเล