กุญแจมือจับฝังในบาน

มือจับฝังในบาน มีความปลอดภัยด้วยระบบล็อคลิ้นตายซึ่งยากต่อการงัดแงะ รวมทั้งมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับที่พักอาศัยรวมไปถึงงานโครงการต่างๆ มือจับฝังในบานของเยลมีความทนทานต่อการเปิด-ปิด โดยผ่านการทดสอบลิ้นกลอนมากกว่า 500,000 รอบ และลิ้นตายมากกว่า 200,000 รอบ ระบบสปริงที่ได้มาตรฐานของมือจับเยล ทำให้มือจับไม่ตก หรือเอียง เมื่อผ่านการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งยังอำนวยความสะดวกแก้ผู้พิการในการเปิด-ปิดอีกด้วย กุญแจระบบ Dimple key ของเยลเป็นระบบร่องกุญแจพิเศษจึงมีความปลอดภัยสูงและสะดวกต่อการใช้งาน ผู้บริโภคสามารถเลือกมือจับและไส้กุญแจที่เหมาะสมต่อการใช้งานและความพึงพอใจได้