มือจับก้านโยก

ข้อดีของมือจับก้านโยก  มีความสะดวกสบายในการใช้งานกับลักษณะของห้องบางประเภท เช่น ห้องครัว (มือเลอะจากการทำครัว) หรือห้องน้ำ ห้องนอน (มือเลอะเครื่องสำอางหรือเจลลต่างๆ เราสามารถเปิดประตูโดยไม่ต้องใช้มือเปิดได้