มือจับประตูหลอก

มือจับประตูหลอก           เหมาะกับการติดตั้งประตูทุกประเภทที่ความหนา 35-45 mm ข้อสังเกตุ ควรเช็คระยะการเจาะยึดตลับกุญแจ(backset) ก่อนการติดตั้ง เนื่องจากแต่ละยี่ห้อมีระยะในการเจาะยึดไม่เท่ากัน