VC7722H-BN (ตั้งค้างได้)

 • ระบบตั้งค้างได้
 • โช๊คอัพประตู สีน้ำตาล
 • รับน้ำหนัก 40-80 กก.

 • มาตรฐาน : UL Listed. Conform to UL228 & UL 10C
 • จำนวนครั้งในการทดสอบ : 300,000 รอบ
 • แรงของโช๊คอัพ : ขนาด 2-4
 • ง่ายต่อการปรับความสูงของแขนโช๊คอัพ
 • เปิดแขนได้กว้าง 180°
 • จังหวะแรกควบคุมการปิด-เปิด ที่ 180° ถึง 15°
 •  จังหวะที่สองควบคุมการปิดประตูจาก 15° ถึง 0°

ขนาด

 • ยาว (มม) : 180 
 • กว้าง (มม) : 44
 • สูง (มม) : 65

แรงปิดประตูของโช๊คอัพ

 • EN size 2

ความกว้างมากที่สุดต่อบานประตู(มม)

 • 1100

น้ำหนักมากที่สุดต่อบาน(กก)

 • 80

ประเภทแขน 

 • แบบปรับตั้งค้างได้ในตัว

 

ซื้อทันที