Qi-Hong Hardware Corporation

Address: 1F, No.34, Guanghua E. Road, Fengshan City, Kaohsiung, 830 Taiwan
Phone: (886) 7-746-5500