YFM/352/FG2 - ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ระบบหน้าจอสัมผัส ขนาดกลาง

คุณสมบัติ

 • หน้าจอสัมผัสทันสมัยใช้งานง่าย
 • สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสได้มากถึง 1 ล้านเลขหมาย
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบ Yale Global Standards
 • ฟังชั่นรหัสหลอกเพื่อความเป็นส่วนตัว และป้องกันผู้อื่นล่วงรู้รหัสจริง
 • ฟังก์ชั่นรหัสแบบใช้ครั้งเดียว
 • สามารถตั้งระบบเปิด-ปิด เสียงขณะเปิดตู้เซฟได้
 • ระบบหน่วงเวลา 1-48 ชั่วโมงในกรณีที่ใส่รหัสไม่ถูกต้อง
 • รหัสลับ 4-12 หลัก
 • ในกรณีฉุกเฉินถ่านหมด สามารถใช้ถ่านอัลคาไลน์ 9V ชาร์ตไปที่พลังงานฉุกเฉินเพื่อเปิดได้
 • ระบบจะเตือนที่หน้าจอในกรณีถ่านอ่อน 
 • ระบบล็อกเมื่อใส่รหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง และหน่วงเวลา 5-9 นาทีก่อนทำการใส่รหัสใหม่อีกครั้ง
 • ผลิตในประเทศเกาหลีใต้