YFM/420/FG2 - ตู้เซฟอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ ระบบหน้าจอสัมผัส ขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

 • หน้าจอสัมผัสทันสมัยใช้งานง่าย
 • สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสได้มากถึง 1 ล้านเลขหมาย
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบ Yale Global Standards
 • ฟังชั่นรหัสหลอกเพื่อความเป็นส่วนตัว และป้องกันผู้อื่นล่วงรู้รหัสจริง
 • ฟังก์ชั่นรหัสแบบใช้ครั้งเดียว
 • สามารถตั้งระบบเปิด-ปิด เสียงขณะเปิดตู้เซฟ
 • ได้ระบบหน่วงเวลา 1-48 ชั่วโมงในกรณีที่ใส่รหัสไม่ถูกต้อง
 • รหัสลับ 4-12 หลัก
 • ในกรณีฉุกเฉินถ่านหมด สามารถใช้ถ่านอัลคาไลน์ 9V ชาร์ตไปที่พลังงานฉุกเฉินเพื่อเปิดได้
 • ระบบจะเตือนที่หน้าจอในกรณีถ่านอ่อน 
 • ระบบล็อกเมื่อใส่รหัสผิดติดต่อกันเกิน 5 ครั้ง และหน่วงเวลา 5-9 นาทีก่อนทำการใส่รหัสใหม่อีกครั้ง
 • ผลิตในประเทศเกาหลีใต้
ใบรับรอง
 • ผ่านมาตรฐานการทดสอบการทนไฟได้สูงถึง 1 ชั่วโมง
 • อุณหภูมิภายในจะไม่เกิน 150 องศาเซลเซียส ในกรณีที่ภายนอกตู้ 927 องศาเซลเซียส
 • ผ่านมาตรฐาน Certified by SP (Swedish National Testing & Research Institute) and KS (Korea Standard)
สเปคสินค้า
ขนาดตู้ภายนอก HxWxD: 420 x 352 x 433 มม
ขนาดตู้ภายใน HxWxD: 320 x 260 x 304 มม
น้ำหนัก (กก.): 36
ขนาด (ลิตร): 25.3
อื่น ๆ : - สลักลิ้นกลอน 16 มม
- บานพับเหล็กกล้าเพื่อการปกป้อง 18 มม 
- ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อนขนาด AA