YDR41A - ชนิด Rim Lock รูปทรงโมเดริ์น ระบบสแกนลายนิ้วมือ Biometric อัจฉริยะ

คุณสมบัติ

สแกนลายนิ้วมือ
สะดวก แม่นยำ ในการสแกนลายนิ้วมือด้วยระบบ Easy Scan
 
การเข้า-ออก
YDR41 สามารถเข้าออกได้ 3 แบบ คือ สแกนลายนิ้วมือ รหัส และบลูทูธ(ผ่าน Yale Link แอปพลิเคชัน) 
 
หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ
ไฟที่หน้าจอจะเรืองแสงเมื่อใช้ฝ่ามือทาบที่หน้าจอ 
 
ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งาน
ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งานช่วยให้การลงทะเบียนต่าง ๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น
 
โหมดล็อกอัตโนมัติ
สะดวกสบายด้วยระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อปิดประตู 
 
สัญญาณเตือนภัย (งัดแงะ / ถูกทำลาย)
สัญญาณเตือนภัยความดัง 80 dB จะดังขึ้นเมื่อมีการงัดแงะ หรือทำลายตัวสินค้า  
 
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนและโหมดการใช้งานฉุกเฉิน
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะปรากฎที่หน้าจอ หากแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ 9V ชาร์ตไปที่แหล่งพลังงานฉุกเฉินด้านหน้าได้ทันที