YMF40+ - ชนิด Mortise Lock แบบสแกนลายนิ้วมือ Biometric รูปทรงโมเดิร์น

คุณสมบัติ

การเข้า-ออก
YMF40+ สามารถเข้า-ออกได้หลายช่องทาง เช่น สแกนลายนิ้วมือ รหัส กุญแจ Remote Control 

กุญแจสำรอง (2 ดอก)
หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใช้กุญแจสำรองเปิดได้ทันที

ระบบแจ้งสถานะการทำงาน
ระบบแจ้งสถานะการทำงานบนหน้าจอผ่านตัวเลข เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ บนหน้าจอ

ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งาน
ระบบเสียงแนะนำวิธีการใช้งานช่วยให้การลงทะเบียนต่าง ๆ สะดวกสบายยิ่งขึ้น

โหมดล็อกอัตโนมัติ
สะดวกสบายด้วยระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อปิดประตู 

ระบบสแกนลายนิ้วมือ
สะดวก แม่นยำ ในการสแกนลายนิ้วมือด้วยระบบ Easy Scan

สัญญาณเตือนภัย (งัดแงะ / ถูกทำลาย)
สัญญาณเตือนภัยความดัง 80 dB จะดังขึ้นเมื่อมีการงัดแงะ หรือทำลายตัวสินค้า 


สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนและโหมดการใช้งานฉุกเฉิน
สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนจะปรากฎที่หน้าจอ หากแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ 9V ชาร์ตไปที่แหล่งพลังงานฉุกเฉินด้านหน้าได้ทันที 

ระบบรหัสหลอก
เพื่อป้องกันผู้อื่นล่วงรู้รหัสจริง สามารถใส่รหัสหลอกไว้ก่อน หรือหลังรหัสจริง


สเปคสินค้า
ชนิด Mortise lock
สแกนลายนิ้วมือ สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
กุญแจสำรอง 2 ดอก
รหัส
4 - 10 หลัก
สี ดำ
ความหนาบานประตู
40-80 มม ประตูไม้
ระยะเจาะตลับกุญแจ
60 / 70 มม
ขนาดสินค้าด้านหน้า 25 (D) x 66 (W) x 320 (H) มม
ขนาดสินค้าด้านหลัง 31 (D) x 66 (W) x 320 (H) มม