บานพับประตู

การเลือกซื้อและติดตั้งบานพับประตูควรคำนึงขนาดของน้ำหนักประตูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ในกรณีที่ใช้กับงานเฉพาะผู้ใช้อาจจะเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือขนาดของบานพับแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน สำหรับประตูติดตั้งภายในบ้านสามารถติดตั้งบานพับได้ 2 ตัว สำหรับประตูที่มีการติดตั้งโช๊คอัพร่วม หรือประตูที่เปิด-ปิดบ่อย ๆ ประตูที่รับแรงกระแทกรวมทั้งประตูที่ติดตั้งภายนอกทั่วไป ควรติดตั้งบานพับประตู 3 ตัวในกรณีที่มีน้ำหนักประตูมาก ผู้ใช้สามารถติดตั้งบานพับมากกว่า 3 ตัวขึ้นไปเพื่อรองรับน้ำหนักประตูให้ได้มากขึ้น