บานพับประตูเหล็ก สีทองแดงรมดำ

รหัสสินค้า ขนาดบานพับ(นิ้ว) ความหนา(มม) สี ขนาดแกน ขนาดบรรจุ อื่น ๆ
ยาว กว้าง หนา
HI-AC33 3'' 3'' 2.0 มม ทองแดงรมดำ แกนเล็ก 7.0 มม 2 หัวจุก มีหมุดยึด 4 แหวนทองเหลือง
HI-AC43 4'' 3'' 2.3 มม แกนใหญ่ 10.0 มม 2
HI-AC43P3 4'' 3'' 2.3 มม แกนใหญ่ 10.0 มม 3
HI-AC43 C
4'' 3'' 2.0 มม แกนเล็ก 7.0 มม 2
HI-AC43 C P3 4'' 3'' 2.0 มม แกนเล็ก 7.0 มม 3
HI-AC43 SBL
4'' 3'' 2.0 มม แกนเล็ก 7.0 มม
2 หัวตัด มีหมุดยึด 2 แหวนลูกปืน
HI-AC43 SS 4'' 3''
2.0 มม แกนเล็ก 7.0 มม 2 หัวตัด มีหมุดยึด 4 แหวนทองเหลือง
HI-AC43 X 4'' 3'' 2.3 มม แกนใหญ่ 10.0 มม 2  
HI-AC43 X P3 4'' 3'' 2.3 มม แกนใหญ่ 10.0 มม 3  
HI-AC44 4'' 4''
2.3 มม แกนใหญ่ 10.0 มม
2 หัวจุก มีหมุดยึด 4 แหวนทองเหลือง
HI-AC54 5" 4''
3.0 มม
แกนใหญ่ 10.0 มม
2
สเปคสินค้า
  • รอบเปิด-ปิด  : 120,000 รอบ
  • วัสดุ : เหล็ก
  • มุมเปิดกว้าง : 70 องศา