มือจับฝังในบานมาตรฐาน Euro Profile

เยล มือจับฝังในบานมีความปลอดภัยสูงด้วยระบบล็อกลิ้นตายซึ่งยากต่อการงัดแงะ รวมทั้งมีความแข็งแรงทนทน เหมาะกับที่พักอาศัยทั่วไป รวมไปถึงงานสาธารณะ มีความทนทานต่อการเปิด-ปิดโดยผ่านการทดสอบลิ้นกลอนมากกว่า 200,000 รอบ และลิ้นตาย มากกว่า 200,000 รอบ ระบบสปริงที่ได้รับมาตรฐานของเยลจะทำให้มือจับไม่ตก หรือเอียงหลังจากผ่านการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งยังอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการในการเปิด-ปิดอีกด้วย ด้วยระบบไส้กุญแจแบบ Dimple Key ของเยลเป็นร่องกุญแจพิเศษมีความปลอดภัยสูง