ไส้กุญแจทองเหลืองแท้

ไส้กุญแจ  
- ไส้กุญแจทองเหลืองแท้ ระบบ 5 พินท์ พร้อมหางปลาบิด
- ไส้กุญแจทองเหลืองแท้ ระบบ 6 พินท์ แบบ Dimple Key พร้อมหางปลาบิด
-  แผ่นเพลทด้านหน้าและแผ่นรับลิ้นกลอน
จำนวนดอกกุญแจ ทองเหลืองแท้เคลือบนิคเกิ้ล 3 ดอก
ระบบ ห้องทั่วไป ห้องน้ำ
ระบบ

- ห้องทั่วไป

- ห้องน้ำ